Uyur İdik Uyardılar

Irene Melikoff Turan Alptekin

You are here: Home - Uncategorized - Uyur İdik Uyardılar


Uyur İdik Uyardılar

Uyur dik Uyard lar Belli g nler vard r hayat m zda unutamad m z g nler Mutluluk duydu umuz n m zde yeni bir ufkun a ld g nlerdir bunlar Irene Melikoff la tan t m g n de benim i in b ylesi g nlerdendir i te Daha nce

 • Title: Uyur İdik Uyardılar
 • Author: Irene Melikoff Turan Alptekin
 • ISBN: 9789944387026
 • Page: 473
 • Format: Paperback
 • Belli g nler vard r hayat m zda, unutamad m z g nler Mutluluk duydu umuz, n m zde yeni bir ufkun a ld g nlerdir bunlar, Irene Melikoff la tan t m g n de benim i in b ylesi g nlerdendir i te.Daha nce, T rk eye evrilen bir iki incelemesini okumu tum Melikoff un zellikle Alev lik Bekta lik konusunda d nyan n nde gelen T rkologlar ndan biri oldu unu biliyordumBelli g nler vard r hayat m zda, unutamad m z g nler Mutluluk duydu umuz, n m zde yeni bir ufkun a ld g nlerdir bunlar, Irene Melikoff la tan t m g n de benim i in b ylesi g nlerdendir i te.Daha nce, T rk eye evrilen bir iki incelemesini okumu tum Melikoff un zellikle Alev lik Bekta lik konusunda d nyan n nde gelen T rkologlar ndan biri oldu unu biliyordum Makaleler okundu unda, Irene Melikoff un, Alev lik Bekta lik olgusunu derin bir bilgi ve g rg yle de erlendirdi i sahip olunan bir k lt r n tarihsel toplumsal s reklili ini bilimsel verilerle saptad g r lecektir Art k bize d en, onun bu abas n nde sayg yla e ilmek ve a t yolda al may onu rnek alarak s rd rmektir.Atilla zk r ml Melikoff, sonradan anne ve babas ndan duydu u bir ka hik yesini, sanki kendisi de g rm gibi heyecanla anlat r Rusya da Ekim Devrimi nin ger ekle ti i g nd r Bol evikler iktidara gelmi lerdir tarih, eski Rus takvimine g re 25 Ekim 7 Kas m 1917 Yaln z bir halk n de il, insanl k tarihinin de d n m noktalar ndan, Stefan Zweig n deyimiyle y ld z n parlad an lardan biri S ylemeye gerek yok Bir ana baba g n Ayn g n, Petrograd da, petrol krallar ndan baba Melikoff un 40 odal kona nda, bir k z d nyaya gelmi tir Annesi gibi g zel Slav sar n tombul bir bebek Ad n Irene koyarlar yavrunun gelece in nl T rkologu Irene Melikoff tur bu.18 ya nda Halide Edib in Ate ten G mlek ini okur, bu kitap Atat rk e kar b y k bir hayranl a g t r r kendisini y ksek tahsilini yaparken hocalar olan zellikle Jean Deny ile Louis Massignon ve Henri Masse nin de, meslek ya am n n ana izgilerinin izilmesinde b y k rolleri olur T rk dilinin derinli ini ve yetkinli ini Jean Deny den renirken, Louis Massignon da, kendisini S f li e eker Meslek ya am n n geli mesinde, ba ka nl ki ilerin etki ve yard mlar n g recektir Bunlar aras nda Salih Zeki Aktay , mer L tfi Barkan , Faik Re it Unat , Fuat K pr l y zellikle zikretmeli Balkan dan bahsederken, onun l m yaln z k lt r d nyas i in de il, benim i in de b y k bo luk oldu der Bekta li e ve Alev li e merak n uyand ran da, ba ta Fuat K pr l olmu tur.Server Tanilli1969 y l , Melikoff un ya am nda b y k bir d n m noktas olur 0 y l, Bekta lik zerinde ara t rmalarda bulunurken Alev d nyas ile kar la r Bir revolution dur bu onun i in, manev bir uyan da diyebiliriz nk b t n ya am na oldu u gibi, fikr ya am na da yeni bir y n verir bu te, o tarihten ba layarak, al malar nda temel konusu, Bekta lik, Alev lik ve K z lba l k olacakt r.

  • [PDF] Download ↠ Uyur İdik Uyardılar | by ↠ Irene Melikoff Turan Alptekin
   473 Irene Melikoff Turan Alptekin
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Uyur İdik Uyardılar | by ↠ Irene Melikoff Turan Alptekin
   Posted by:Irene Melikoff Turan Alptekin
   Published :2019-01-21T21:05:57+00:00

  One thought on “Uyur İdik Uyardılar

  1. Yusuf on said:

   Irene Melikoff, baba tarafından Azeri Türk'ü olsa da bu konuyu yeterince içtenleştirememiş, yani Türk bir Türkolog değil de Avrupalı bir Türkolog kalmış, resmi ideoloji çerçevesinde aynı şeyleri söyleyip durmuş ne yazık ki. Her makalesinde Alevilik için "Köylü Bektaşiliği" sıfatını kullanmış, Aleviliğin Orta Asya gelenekleri üzerinde çok az durmuş. Makalelerinden anlaşılıyor ki Alevi köyleri üzerinde çok çok az çalışması var, genellikle büyük şehir [...]

  2. Begüm on said:

   Bence Melikoff keşke hiç uyanmasaymış, kendisinin yokluğu bu alanda çalışanlar ve alanı merak eden okuyucular için daha faydalı olurmuş. Herkes neyi okuduğunu/okuyacağını, neye dört beş yıldız verdiğini bilsin diye buraya uzun uzun yazacağım.Yüksek Lisans tezini bu alanda yazma aşamasında olan biri olarak, alanla ilgili pek çok okuma yaptığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Irene Melikoff kadar tasavvufu ve Alevi-Bektaşi kültürünü yanlış anlayan ve çarpıtan [...]

  3. Yusuf on said:

   Kitabın yazarı konunun uzmanı fakat tam olarak anlamak için Anadolu ve Osmanlı tarihi, Alevilik, Kızılbaşlık vb. konular hakkında fikir sahibi olmak lazım. Kitap makalelerden oluşuyor, bazı tekrarlar var. Çeviri aşırı kötü, bir türlü odaklanamıyorsunuz. Yayınevi hiç özenmemiş, yazım yanlışları da çok fazla.

  4. Sema on said:

   kesinliği ispatlanmamış bir çok bilgiyi kesin bir bilgi gibi kullandığı cümleler olmuş. belki çeviri eksikliği olabilir ama bu kitapta okuyucuya çok fazla detay bilginin yüklenmesi sebebiyle, konunun özünden saptığı kanısındayım.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *