کلاغمرگی

لیلا کردبچه

You are here: Home - Uncategorized - کلاغمرگی


کلاغمرگی

None

 • Title: کلاغمرگی
 • Author: لیلا کردبچه
 • ISBN: 9786006261898
 • Page: 381
 • Format: Hardcover
 • None

  • ¶ کلاغمرگی || ✓ PDF Download by Ù لیلا کردبچه
   381 لیلا کردبچه
  • thumbnail Title: ¶ کلاغمرگی || ✓ PDF Download by Ù لیلا کردبچه
   Posted by:لیلا کردبچه
   Published :2019-02-05T22:55:49+00:00

  One thought on “کلاغمرگی

  1. Maryam on said:

   من زن روشنفکری نیستمحسودمبه انگشت هایتوقتی موهایت را مرتب می کنندحسودم به چشمهایتوقتی تو را در آیینه می بینندو حسودمبه زنی که رد شدن از لنزهای رنگی اشرنگ پیراهنت را عوض می کند چه کار کنم؟من زن روشنفکری نیستمانسانی غارنشینمکه قلبم هنوز در سرم می تپدکه بادی که پنجره های خانه ا [...]

  2. ZaRi on said:

   راه دوری برای رفتن ندارمجای نزدیکی برای ماندنو بلاتکلیفی پاهایم راه به هرجا می­برند،تنهایی‌امچمدانم را برمی دارد و دنبالم می آیدهمین است که کفشکشفِ پیش پا افتاده ای می شودچمدانگوش سنگینی که ازاین حرف ها پُر استو قطاری که دور می شودشایدشاید به سرزمین دیگری برسدهمین استکه خی [...]

  3. Negar_nrz on said:

   برايمشبي براي خواب بياورو خوابي،به سنگيني ِ خاطراتت در من يك ستاره ي آخر را نميدهم چون سياه بود اين كتاب پر بود از استعاره ها و تشبيه هايي كه ميتوانست با آنها طعم ِ خوش ساخت دوستش داشتم ولي !

  4. M Sabet on said:

   در دستم،شاخه‌گلی به رنگ غروبدر دهانم،«پنجاه و سه ترانه‌ی عاشقانه‌»ی شمسدر دلم،چیزی که پنهان کردنش کار هر کسی نیستچگونه طبیعی باشم؟با این بی‌قراری بی‌مهارو این عاشقانه‌ی بی‌قرار،که اگر دهانم را ببندماز چشمم سرازیر می‌شود

  5. Tayebe on said:

   بهانه ای میخواستم تا یادم بیاید برای دلتنگ بودن چه استعداد غم انگیزی دارمبهانه ای که شعر تازه ای بنویسماین کتاب بهترین بهانه بود :)

  6. Faeze Taheri on said:

   من پرنده ای فراموشکارمکه آوازهای خوبی میخوانمهر بار فراموش میکنم با پرهایمچه کاردستی های قشنگی ساخته اندو هر بار فراموش میکنمچه چیزهایی را فراموش کرده ام+شب قبل و روز ِ پست کتاب

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *